Månedens digt / Poem of the Month

Drømme

Drømmene ligger og venter. Langsomt rykker de ind i søvnen og bliver til skikkelser, ord og glidende overgange. Kun med lukkede øjne kan man drømme. En kæmpecigar på gamle ben.
Bjarne på fjorten drømmer at han vinder kampen på søndag. Der er nyvaskede foldboldtrøjer, fulde af vinderenergi på hans tøjsnor.
Dagny Jensen i Tåstrup drømmer, at hendes nye kunstige knæ er af guld og bliver stjålet i en kort middagslur. Heldigvis er det bare plastic.
Henry drømmer, at hunden sætter snoren i ham og trækker ham med ned til havet. Der ligger en båd og venter.
En nyfødt drømmer lyde fra andre vugger, den bløde søde varme i munden, noget lunt, mens hans storebror drømmer, at den lille bliver meget større end ham selv, og vokser ham over hovedet på få dage.
Marius på femogfirs drømmer om alt det han har haft. Han er stærk og ung i drømmen, med en blød kind mod sin, en pigeduft og pigestemme, der hvisker, at hun drømmer om ham. Han vågner og strækker sig: Åh sikken dejlig søvn, jeg har haft!
Soldaten får kun lidt søvn, pakket med alle de drømme der kommer farende og skal nås. Drømme er luksus, der hurtigt bliver til mareridt. Vågen stirrer han forpint ud i natten i håb om søvn.
Bjergbestigeren har spændt sig fast på en afsats og genser rystende sin bror, begravet i sne. Igen og igen. Isnende drøm til virkelighed.
Hjørdis på ti år drømmer om høns, der får feber og lægger blødkogte æg hver morgen.
Salomon drømmer ikke. Det har han aldrig gjort. Salomon drømmer kun et minut før han vågner, det samme hver gang: konen går og tager bilen og hunden med sig.
Sally drømmer i farver. Hun drømmer om det røde blod, som løb ud ad døren med barberbladet og endelig gav hende fred for smerten.
Pixi drømmer, hun får store bryster, helt uden silicone, uden betaling. De vokser og vokser op om ørerne på hende og far smiler beroligende og siger, at det kan der gøres noget ved. Men jeg vil beholde mine bryster! råber Pixi, lige før brysterne kvæler hendes stemme og hun får dynen ud af munden.
Når det tordner, når der falder bomber, når nogen dør, er der hverken søvn eller drømme.
Fangerne på Guantarnamo drømmer aldrig. Deres drømmer hænger tungt over dem og vil slå ned som mareridt, der flår dem i stykker, hvis de nogensinde bliver fri. Tremmerne flytter med og rummer ingen guld eller roser, dyner eller bryster eller bjerge, hunde eller biler. Slet ingen æg. Kun larm.
Freud ligger i sin grav. Han sender drømmene af sted.
© 2015,


Dreams

The dreams are waiting. Slowly, they enter our sleep and become persons, words and colors. A giant cigar walking on old legs. Only with our eyes closed can we dream.
Bjarne, fourteen, dreams that he wins the match next Sunday. The foot ball shirts are hanging on the cloth line, filled with wind power.
Dagny Jensen in the suburbs dreams that her new knee is made of gold and gets stolen during her afternoon nap. Thank God it is just plastic.
Henry dreams that his dog gives him the leash and drags him towards the sea. There is a boat in front of them.
A newborn baby dreams sounds from the other cradles, the sweet warm feeling in his mouth – while his big brother dreams that the baby outgrows him in a few days and becomes a monster.
The soldier only gets bits of sleep, packed with all those dreams which rush forward and has to be dreamt fast or forgotten. Dreams are a luxury, quickly turning into a nightmare. Awake he stares into the night, wishing for sleep.
The mountain climber has suspended himself on an icy mountain shelve, recognizing his brother beside him, buried in ice. Over and over, a chilling dream becoming real.
Hjørdis, ten years, dreams about chicken who have a fever and lay hard boiled eggs in the morning.
Salomon doesn’t dream. Salomon only dreams one minute just before waking up, same thing every time: the wife leaves him, taking the dog and the car with her.
Sally dreams in color. About the red red blood that ran out the door with the razor blade, finally delivering her from pain.
Pixi dreams that her breasts start growing, with no silicone, with no payment. They grow and grow up to her ears and daddy is smiling at her soothingly, saying there is nothing to do about it. But I want to keep my breasts! Pixi shouts just before she chokes on the breasts and get the duvet out of her mouth.
When thunder comes, when bombs are falling, when someone dies, there is not sleep nor dreams.
The prisoners in Guantanamo never dream. Their dreams are hovering above them and will strike them hard in night mares, tearing them apart if they ever get out. The bars are coming with them and give no room for gold or wind power or breasts or mountains, dogs or cars. Not to mention eggs. Only noise.
Freud is lying in his grave, sending off the dreams.
© 2015,