SKRIV – en bog om at skrive

Kan man lære at skrive? Hvem ville spørge, om man kan lære at male, danse, spille musik eller tennis? Enhver ved, at lysten til at udtrykke sig indenfor et område først må være til stede; derefter følger en nærmere udforskning og afprøvning af lysten. Hvis den stadig bærer, skoles udtrykket i en dygtiggørelse, hvor talent, lyst og praktiske erfaringer går op i en højere enhed. At have gået på Kunstakademiets malerskole er ikke nogen garanti for at man er et vordende geni. Men det giver adgang til grundlæggende færdigheder og til et malende miljø. Samværet i læreårerne omkring den skabende proces, maleformer, udstillinger m.m. gør det muligt for den enkelte at danne sig sin identitet og stil. Jeg tror der er en stor portion håndværk at lære for enhver, der udtrykker sig skriftligt. Journalister bruger fire år alene på at lære at formidle nyheder. På samme måde er der nogle grundlæggende erfaringer at gøre for den skønlitterære forfatter.
Fra forordet.

Hvad er en tekst? Her i bogen kalder jeg alle former for nedskrevne ord for tekster. Det er et neutralt udtryk … og det siger intet om tekstens indhold eller kvalitet.
Opgave Find en graffitti, et vejskilt, et digt af Pia Tafdrup og de tre første strofer af Oehlenschlägers Guldhornene.
– Hvad er forskellen mellem de fire tekster?
– Hvad kan du ellers sige om dem?
– Hvilken tekst vil egne sig bedst som første introduktion til dagens Danmark? Hvilken tekst vil du helst have hængende over din seng? På dit WC? Hvilken vil du skrive af og sende i et brev til din mor som opmuntring?
Skriveopgaver – Beskriv en gadedør så vi får et indtryk af de mennesker der bor inde bag døren. Max. 5 min.
– Skriv en tekst med følgende tillægsord: oprivende, knivskarp, klukkende, løftet, underlig, varm. 5 min.
– Stryg derefter de seks opgivne ord.
Hvilken tekst er blevet bedst? Den første eller den sidste? Kan du undvære alle seks ord eller kun nogle af dem? Hvorfor?
– Skriv en dialog: et skænderi mellem to forskellige personer (ung/gammel, fattig/rig, stor/lille). Den ene har højere status end den anden. I løbet af skænderiet skifter status, så den svage bliver stærkest. Max. 10 min.
– Beskriv et kys som om du var kommentator til en fodboldkamp. 5 min.

Kritikken skrev …

Annelise Vestergaard skrev i Jyllands-Posten 6. oktober 1987:

Oplev Bente Clods brud med monopolet! … det monopol, som Bente Clod nu har brudt ved at lade hånt om visse forfatteres (og læseres) fine fornemmelser og slå fast, at vist er talentet medfødt, men det skader ikke at lære det rent håndværksmæssige bag skribentvirksomheden, skønlitterær eller faglig.
Fænomener som skriveblokering, angst for det tomme papir, manglende tro på sig selv og sårbarhed over for negativ kritik er ikke forbeholdt de endnu ukendte søgende og tøvende skribenter.

Arne Säll skrev i den svenske konsulentudtalelse til bibliotekerne:

På en pædagogisk og letfattelig måde gennemlyses en række tekniske og stilistiske problemer i skrivehåndværket, med udgangspunkt i de tre genrer prosa, lyrik og dramatik. Der indgår et stort antal skriveopgaver … en række praktiske råd om kontakterne med forlag og redaktioner, forfatteres arbejdsvilkår samt uddannelsesmuligheder … litteraturliste og stikordsregister kompletterer fremstillingen, som frem for alt egner sig som kursusmateriale i skrivegrupper.

Åke Edwardson skrev i fagbladet Journalisten nr. 12, 1994:

Der skal mod til at have talent, skrev Brandes om H.C. Andersen. Der skal selvtillid til for at udvikle talentet, skriver Bente Clod, og hendes bog kan netop bruges som inspiration til det indre sprog.

Køb Skriv her